Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 0,8 0 0 n.a.
Tovary a služby 3,1 1 1 n.a.
Ostatné 0,8 0 0 n.a.
Výdavky spolu 4,6 1 2 n.a.
Poskytnuté úvery 210,3 39 89 n.a.
Splátky úverov 45,5 8 19 n.a.
Pohľadávky z nesplatených úverov 1 313,0 242 555 n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 10,3 2 4 n.a.

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.