Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Kto nás zadĺžil

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Štátne rozpočtové organizácie (vláda) 25 825 4 755 11 143 20,9%
Ostatné zložky verejnej správy 1 173 216 506 21,1%
Obce 752 138 324 37,5%
Vyššie územné celky 404 74 174 7,2%
Fond národného majetku 16 3 7 -0,9%
Príspevkové organizácie vo verejnej správe 1 0 0 -28,8%
Maastrichtský dlh spolu 26 998 4 971 11 650 20,9%

Popis tabuľky

Na existujúcom dlhu má najväčší podiel vláda, ktorá je zodpovedná za viac ako 95 percent dlhov štátu. Významnou čiastkou k dlhu prispela už len samospráva. Tá je však limitovaná zákonom , kedy pod hrozbou nútenej správy zo strany vlády má obmedzenú možnosť zadĺžiť sa iba do výšky 60 percent bežných príjmov. Túto možnosť síce väčšinou využíva, ale znamená to celkom efektívny strop každoročnému kopeniu dlhov, takže vytvorila 40x menej dlhov ako vláda, ktorá dozerá aby sa príliš nezadĺžila.