Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 24 936 4 591 10 760 22,3%
Štátne pokladničné poukážky 1 269 234 548 34,9%
Štátne dlhopisy 23 667 4 358 10 213 21,7%
Bankové úvery a iné záväzky 1 991 367 859 7,5%
Bankové úvery a iné pôžičky 1 991 367 859 7,5%
Záväzky z EFSF 0 0 0 n.a.
Prevzaté záväzky z nemocníc 0 0 0 n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR 71 13 31 -14,9%
Maastrichtský dlh spolu 26 998 4 971 11 650 20,9%

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.