Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ako dlhujeme

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dlhové cenné papiere 20 395 3 764 8 621 n.a.
Štátne pokladničné poukážky 941 174 398 n.a.
Štátne dlhopisy 19 455 3 591 8 223 n.a.
Bankové úvery a iné záväzky 1 852 342 783 n.a.
Bankové úvery a iné pôžičky 1 852 342 783 n.a.
Záväzky z EFSF 0 0 0 n.a.
Prevzaté záväzky z nemocníc 0 0 0 n.a.
Vklady v Štátnej pokladnici SR 83 15 35 n.a.
Maastrichtský dlh spolu 22 331 4 121 9 439 n.a.

Popis tabuľky

Proces samotného zadĺženia sa v prípade štátu a obcí výrazne líši. Štát vydáva štátne dlhopisy alebo krátkodobé štátne pokladničné poukážky, zatiaľ čo samosprávy sa zadlžujú väčšinou u komerčných bánk prostredníctvom klasickeho úveru. Od roku 2011 pribudla nová položka - naše záväzky z EFSF - teda tzv. eurovalu, ktorých prevzatím sme sa zadĺžili.