Učebnica ekonómie v 31 hodinách

13 June 2019

Učebnica ekonómie v 31 hodinách

Cena štátu v ekonómii, alebo ekonómia ceny štátu? Táto komplikovaná hádanka má jednoduché vysvetlenie. INESS sa podieľal na vydaní novej učebnice ekonómie, ktorú prináša vydavateľstvo Expol Pedagogika.

Z mnohých prednášok na stredných školách, či z organizácie Ekonomickej olympiády sme už dávnejšie vedeli, že na Slovensku chýba zrozumiteľne napísaná učebnica ekonómie.

Stretli sme sa s viacerými učebnicami, aj doma aj v zahraničí. Len krátko sme sa zaoberali úvahou, že by ju INESS napísal sám, pretože sa nám otvorila možnosť preložiť knihu, ktorá prešla testom, a to hneď trikrát.

1) Litovská učebnica Ekonómia v 31 hodinách získala ocenenie za najlepšiu vzdelávaciu knihu na hlavnom vydavateľskom veľtrhu London book fair v roku 2017. Menovanie ďalších ocenení by bolo zbytočné. Učebnica sa práve prekladá do 4 rôznych jazykov.

2) Preloženú knihu sme upravili na slovenské podmienky, tzn. mzdovú, cenovú úroveň a verejné výdavky = učebnica využíva materiály z www.cenastatu.sk. Kvalitu učebnice ocenilo Ministerstvo školstva SR odporúčacou doložkou. Krstným otcom učebnice sa stal Ivan Mikloš 

3) Rovnako dôležitý je ale fakt, že túto knihu používa 80% študentov v Litve. Tam je voľný trh učebníc, a v súťaži vyhrala práve táto. Prečo?

Učebnica je písaná moderným jazykom autormi, pre ktorých je ekonómia vášeň a nie práca.  Podávajú ju spôsobom, ktorý z každého študenta robí hlavného herca. Ekonomické rozhodnutia predsa robíme každý deň. Formát úloh a otázok v každej kapitole vtiahne študentov do témy, aj bez prečítania úvodu. Písať o príkladoch z reálneho života by bolo klišé, kapitoly sú doplnené aj o QR kódy, ktoré vás zavedú na tematické videá.  

Učebnica by nebola kompletná bez podporných materiálov pre učiteľov. Manuál, ktorý obsahuje množstvo doplňujúcich úloh a podporných textov, videí, práve vytvárame na adrese: www.ucebnicaekonomie.sk. Na ochutnávku si môžete pozrieť 17. kapitolu.

INESS odporúča túto učebnicu všetkým stredným školám, pričom je písaná tak, že aj šikovní deviataci ju dokážu využiť. Obsahuje tiež kapitoly venované osobným financiám a finančnej gramotnosti. Je zároveň základným kameňom pre prípravu na súťaž Ekonomická olympiáda.

Objednať si ju môžu učitelia, školy, či študenti na adrese.

http://www.expolpedagogika.sk/p/446/ekonomia-v-31-hodinach

 

Zoznam tém:

O čom je ekonómia ako veda

Ako funguje trh: cenový systém, dopyt a ponuka

Osobné financie: typy príjmov, osobný rozpočet, sporenie a investovanie

Podnikanie: kto je podnikateľ, ako funguje konkurencia

Vláda: dane a odvody, štátny rozpočet, verejné služby

Medzinárodné trhy: export a import, výmenné kurzy a špecializácia