Výdavky štátu stúpali aj počas krízy

  • Výdavky štátu
  • Príjmy štátu

Na železnice dáme 3x viac, ako ľuďom v hmotnej núdzi

  • Železnice
  • Hmotná núdza

Na vyrovnaný rozpočet by sme museli zdvihnúť dane o 7%

  • Podiel deficitu na daňovo-odvodových príjmoch štátu

Daňovo odvodové príjmy štátu ako podiel na HDP

  • Pomer daní k HDP (%)

Koľko štát minie?

Koľko štát minul v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Vláda 13 332 2 461 5 635
Ministerstvo práce 1 815 335 767
Ministerstvo školstva 2 019 373 853
Min. zdravotníctva 1 288 238 544
Ministerstvo obrany 967 178 409
VÚC a Obce 4 677 863 1 977
Sociálna Poisťovňa 5 758 1 063 2 434
Zdravotné poisťovne 3 318 612 1 403
Výdavky verejnej správy spolu 26 079 4 813 11 023

Koľko štát vyberie?

Koľko štát vybral v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Dane spolu 9 877 1 823 4 175
Dane z príjmov 3 257 601 1 377
Fyzické osoby 1 519 280 642
Právnické osoby 1 582 292 669
DPH 4 221 779 1 784
Spotrebné dane 1 761 325 744
Sociálne odvody 4 304 794 1 819
Zdravotné odvody 2 187 404 925
Príjmy verejnej správy spolu 21 057 3 886 8 901